Taşköprü Belediyesi

COĞRAFYA

Geri

COĞRAFYA

 Davuldöven eteklerinde kurulmuş olan belde, hemen-hemen düzlük bir alan üzerindedir. Beldenin tek akarsuyu Kılıç deresidir. Belde, akarsuyun taşıdığı alüvyon topraklar üzerindedir.